ЗА ТОЗИ САЙТ

 www.pepi.policexpert.com ПЕТРАНКА МИЛЕВА  www.pepi.policexpert.com www.pepi.policexpert.com

Сайта е защитен със Закона за АВТОРСКИТЕ ПРАВА и части или информация от него могат да се използват само след писмено РАЗРЕШЕНИЕ от П.Милева : E-mail : petod@mail.ru и SKYPE : minkar5 ! При неспазване на това,ще се наложат Законовите санкции !